Co daje nam ubezpieczenie OC pojazdów?

W naszym kraju każda osoba musi mieć ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej jeśli chce prowadzi auto na publicznych drogach. Wszyscy musimy mieć ubezpieczenia OC . Chronią nas one finansowo w sytuacji wyrządzenia przez nas szkód materialnych lub cielesnych u osób trzecich. Jeśli posiadamy ubezpieczenia OC i wyrządzimy komuś krzywdę zabijemy go na drodze to nasz ubezpieczyciel wypłaci takiej osobie (lub jej bliskim) odszkodowanie. Co ciekawe ubezpieczenia OC są ważne także w sytuacji gdy nie poruszamy się jeszcze po drogach ale wsiadamy do

Read more